Лікарня, доброзичлива до дитини

Статус «Лікарня, доброзичлива до дитини»unicefslider присвоюється закладам охорони здоров’я України, які надають допомогу
матерям та дітям відповідно до вимог Розширеної Ініціативи ВООЗ/ЮНІСЕФ «Лікарня, доброзичлива до дитини». В основу Ініціативи покладені Принципи підтримки грудного вигодовування. Даний статус
присвоюється рішенням Координаційної ради
міністерства охорони здоров’я України.

Перший заклад було сертифіковано в 2001 році. На теперішній час відпрацьована система проведення оцінки та переоцінки закладів охорони здоров’я на відповідність статусу «Лікарня, доброзичлива до дитини». Наказом МОЗ України    № 715 визначено Критерії та Порядок оцінки закладу охорони здоров’я на відповідність статусу “Лікарня, доброзичлива до дитини”. Для здійснення даної роботи в Україні підготовлено і успішно працює 152 спеціаліста з оцінки та 30 – з переоцінки. Створено нову редакцію «Керівництва з проведення оцінки та переоцінки закладів охорони здоров’я на відповідність статусу «Лікарня, доброзичлива до дитини». У квітні 2013 року дане «Керівництво»  затверджене  Міністерством охорони здоров’я  України.   У червні 2013 року «Керівництво» було представлене учасникам наради з питань подальшого впровадження «дружніх до молоді» медичних послуг та Розширеної Ініціативи «Лікарня, доброзичлива до дитини» для головних педіатрів, керівників структурних підрозділівз питань охорони здоров‘я обласних (міських) державних адміністрацій та керівників Регіональних організаційно-методичних моніторингових центрів.

Станом на 01.01.2014 року статус «Лікарня, доброзичлива до дитини» мають 465 закладів охорони здоров’я України. Питома вага закладів охорони здоров’я, сертифікованих відповідно статусу «Лікарня, доброзичлива до дитини з числа тих, в яких надається допомога матерям та дітям, становить  34,2%. (41,5% станом на 01.01.2013р.). При цьому, пологові будинки та перинатальні центри сертифіковані на 85,1%; обласні та міські дитячі лікарні і поліклініки – на 62,5%. Зменшення питомої ваги сертифікованих закладів з 41,5% до 34,2% пов’язане з утворенням 448 нових лікувальних установ – Центрів первинної медико-санітарної допомоги, які були створені в Україні в результаті реформування медичної галузі. Найбільша питома вага сертифікованих закладів охорони здоров’я в областях: Дніпропетровській, Львівській, Чернігівській та м. Севастополь – від 80% до 100%.

В Україні відсутні регіони, де б не було жодного такого закладу. Питома вага дітей, які народились в родопомічних закладах, сертифікованих на відповідність статусу «Лікарня, доброзичлива до дитини», становить 73,3%. Рівень виключно грудного вигодовування до 6 місяців у 2013 році  складає 62,9%, що  відповідає показнику, передбаченому Загальнодержавною програмою «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року. Питома вага дітей, які отримували грудне молоко у віці 12 місяців і більше –  30,9%.

Заходами з подальшого розвитку розширеної Ініціативи «Лікарня, доброзичлива до дитини», затвердженими наказом МОЗ України від 28.10.2011р. № 715  «Про подальше впровадження Розширеної Ініціативи «Лікарня, доброзичлива до дитини» в Україні» передбачено:

  • Забезпечення зростання рівня грудного вигодовування дітей в Україні.
  • Забезпечення виконання клінічних протоколів надання медичної допомоги матерям та дітям в  напрямках виконання Принципів грудного вигодовування та сучасних перинатальних технологій.
  • Забезпечення дотримання вимог Міжнародного зведення правил збуту замінників грудного молока в закладах охорони здоров’я, в яких надається допомога матерям та дітям.
  • Забезпечення ефективної роботи Регіональних організаційно-методичних моніторингових центрів з метою координації в регіонах роботи з подальшого впровадження та розвитку Програм, направлених на охорону здоров’я матерів та дітей.
  • Продовження навчання спеціалістів з підтримки грудного вигодовування та ефективних перинатальних технологій. Передбачити внесення змін та доповнень до навчального посібника (методичних рекомендацій) з підтримки грудного вигодовування.
  • Продовження  сертифікації  закладів охорони здоров’я на відповідність статусу “Лікарня, доброзичлива до дитини» для досягнення показників, передбачених Загальнодержавною програмою “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2016 року.
  • Продовження активної інформаційно-просвітницької роботи серед населення з  підтримки грудного вигодовування, Міжнародного зведення правил збуту замінників грудного молока.
  • Внесення відповідних змін до навчальних планів та програм вищих навчальних закладів та закладів до – та післядипломної медичної освіти з  підтримки грудного вигодовування.
  • Проведення Всеукраїнських тижнів підтримки грудного вигодовування під час проведення Всесвітнього тижня  щорічно в серпні.
  • Здійснення дистанційних методів навчання, використовуючи можливості відповідних кафедр вищих навчальних медичних закладів до – та післядипломної освіти та методично-організаційного моніторингового центру НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України (в т.ч. інтернет-сторінки на веб-сайтах).